הדרכות

מדי פעם, לפי ביקוש, אנחנו עורכים הדרכות מעשיות בשטח, לשיפור הנהיגה ולרכישת מיומנות גבוהה לשליטה על רכב השטח בכל מקום.

hadrahot